Yritysten toimintaan liittyvä tämänhetkinen toimintamme painottuu pääasiassa konkurssiasioihin, yrityssaneerauksiin ja riita-asioiden oikeudenkäynteihin.

Yksityishenkilöitä avustamme tällä hetkellä pääasiassa asuntokauppariidoissa ja perintöoikeudellisissa asioissa sekä avioeroasioissa.

Rikosasioissa toimimme vain poikkeuksellisesti. Yksityishenkilöitä koskevissa rikosasioissa avustamme pääsääntöisesti vain asianomistajia / rikoksen uhreja.

Linkit sivuille: Konkurssioikeus ja yrityssaneeraus | Perintöoikeus | Perunkirjoitukset | Asuntokauppariidat | Sovintomenettely

KANSAINVÄLISET YHTEYDET
Belgia, asianajotoimisto Kortrijk
U.S.A., asianajotoimisto Wisconsin

PALKKIOPERUSTEET
Palkkiohinnasto, tietoa oikeusavusta ja oikeusturvavakuutuksesta

Toimistomme asianajajat kuuluvat Suomen Asianajajaliittoon. Asianajaja on velvollinen noudattamaan toiminnassaan lakia ja hyvää asianajajatapaa. Hyvää asianajajatapaa koskevat ohjeet ja muut asianajajia koskevat määräykset löydätte Suomen Asianajajaliiton kotisivuilta osoitteesta www.asianajajaliitto.fi.

Etämyynnin ennakkotiedot, kuluttajansuojalaki 6 luku 9 §
* ”kulutushyödykkeen pääominaisuudet”, asianajopalvelu
* Takalan Asianajotoimisto Jukka Leppänen Oy, Vapaudentie 30, LH 25, 4. krs, 60100 Seinäjoki, puh. (06) 414 7303, info@aatsto-takala.fi
* Hinnasto on yllä kohdassa palkkioperusteet.
* Etäviestimen käytöstä aiheutuvat erilliskulut ovat hinnastossa.
* Kuluttajansuojalaki 6 luku 14 §:n mukaan kuluttajalla on oikeus peruuttaa etämyyntisopimus ilmoittamalla siitä peruuttamislomakkeella tai muulla yksiselitteisellä tavalla elinkeinonharjoittajalle viimeistään 14 päivän kuluttua palvelusopimuksen tekemisestä. Peruuttamislomake – pdf. (Paina tästä)
* Jos kuluttaja käyttää peruuttamisoikeuttaan tehtyään nimenomaisen pyynnön palvelun suorittamisen aloittamisesta ennen peruuttamisajan päättymistä, kuluttajan on maksettava peruuttamistapauksessa peruuttamisilmoituksen tekemiseen mennessä tehdystä asianajopalvelusta kohtuullinen korvaus.
* Kuluttajan on mahdollista saattaa asianajopalvelua koskeva erimielisyys kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.

Tietosuojaseloste 06.02.2022

Linkki PDF – Tietosuojaseloste – pdf. (Paina tästä)