Takalan Asianajotoimiston perusti 30-vuotias honkajokelainen lakitieteen lisensiaatti ja varatuomari Eero Takala vuonna 1954 Seinäjoen Puskantielle. Eero Takala oli ensimmäinen asianajaja Suomessa, joka kutsuttiin tuomariksi korkeimpaan oikeuteen 1970-luvulla. Takala toimi myös markkinatuomioistuimen puheenjohtajana 1978-1980 ja laintarkastuskunnan jäsenenä 1978-1980.

Vuonna 1970 Takalan palveluksessa aloittanut varatuomari Jukka Leppänen on jo jättäytynyt eläkkeelle vuonna 2012 ja hoiti sen jälkeen vain vanhoja vireillä olleita toimeksiantoja. Jukka Leppänen oli Suomen Asianajajaliiton hallituksessa jäsenenä 1990-1995, varajäsenenä 1978-1980 ja 1982-1986, hallituksen kurinpitojaoston jäsenenä 1990-1992, hallituksen asettaman eettisen valiokunnan jäsenenä 1992-1995, liiton kurinpitolautakunnan jäsenenä vuosina 2002-2004 ja asianajajayhdistyksen valvontalautakunnan jäsenenä 2004-2005. Jukka Leppänen on toiminut Suomen Asianajajaliiton edustajana oikeusministeriön 23.03.1992 asettamassa työryhmässä yleisen oikeusaputoiminnan muutostarpeiden selvittämiseksi ja toiminut liiton hallituksen nimeämänä asianajokunnan edustajana eduskunnan lakivaliokunnan 22.11.1996 pitämään käsittelyyn yleisen oikeusaputoiminnasta annetun lain muuttamiseksi.

Jukka Leppäsen julkishallinnollisia luottamustoimia ovat Seinäjoen oikeusapulautakunnan puheenjohtajuus 1974-1988, Seinäjoen kuluttajalautakunnan puheenjohtajuus 1986-1988 ja Seinäjoen keskusvaalilautakunnan puheenjohtajuus 1989-1996.

Nyt toimistossa toimivat asianajaja Jukka Leppäsen poika, asianajaja Lauri Leppänen ja asianajaja Suvi Hakola.