Riita-asioissa on mahdollista käyttää Suomen Asianajajaliiton tarjoamaa sovintomenettelyä. Sovintomenettely on osapuolten välistä sovintoon tähtäävää vapaaehtoista ja luottamuksellista neuvottelemista puolueettoman kolmannen tahon avustuksella.

Sovintomenettelyllä voidaan saavuttaa riidassa osapuolten käytännön intressejä palveleva ratkaisu, myös sellainen, johon tuomioistuimella ei olisi mahdollisuutta osapuolia velvoittaa. Sovintomenettely on tuomioistuin- ja välimiesmenettelyä edullisempi ja sen avulla on mahdollista turvata tärkeiden henkilö- ja liikesuhteiden jatkuvuus.

Sovittelija ei ole tuomari, eikä hänellä ole valtaa antaa osapuolia sitovia määräyksiä tai ratkaisuja. Sovittelijan tehtäviin ei kuulu oikeudellisten neuvojen antaminen osapuolille.

Sovittelijat ovat Suomen Asianajajaliiton sovittelijakoulutuksen saaneita asianajajia.

Asianajaja Lauri Leppäsellä on sovittelijan koulutus.

Lisätiedot – linkki – Suomen Asianajajaliitto.