Palvelut asianomistajalle
palvelut rikoksen kohteeksi joutuneelle / rikoksen uhrille

Toimeksiannoista

Rikosasioissa toimintaamme kuuluu pääasiassa rikoksen uhrin avustamiseen liittyvät toimeksiannot.

Oikeudellisen avun tarpeen kartoittaminen on harkinnan mukaan maksuton.

Avustaminen rikosasian esitutkinnassa

Rikosasian esitutkinnassa rikoksen kohteeksi joutunut saattaa tarvita apua rikosilmoituksen tekemisessä, poliisikuulustelussa ja mahdollisessa sovittelussa.

Avustaminen oikeudenkäynnissä

– edustaminen, avustaminen ja läsnäolo oikeudenkäynnissä

– vahingonkorvausvaatimusten selvittäminen ja esittäminen

Oikeudenkäynnin jälkeiset toimet

Oikeudenkäynnin jälkeisiä toimia ovat esimerkiksi korvausten perintä ja korvausten hakeminen Valtiokonttorilta.

Lisätietoja / linkkejä

Oikeusministeriön esite rikoksen kohteeksi joutuneelle
Rikosuhripäivystys
Esite: Lähestymiskielto