Kuolinpesien selvitykset ja perinnönjaot

– pesänselvitykset, ositussopimukset ja perinnönjakokosopimukset

– oikeuden määräämät pesänselvittäjän ja pesänjakajan tehtävät

– toimiminen asiaan osallisen avustajana pesänselvitys- ja perinnönjakomenettelyssä

Testamentin laatiminen

Tuemme UNICEFin työtä maailman lasten hyväksi laatimalla testamenttiasiakirjan maksutta henkilöille, joiden testamenttiin merkitään edunsaajaksi Suomen UNICEF ry.

Suomen UNICEF ry (linkki)