Konkurssivalvonta

Valvontapäivä 09.07.2010

Jakoluetteloehdotuksen määräpäivä 09.09.2010

Tuomioistuin ja asianumero: Pohjanmaan käräjäoikeus K 09/4311, siirretty Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuteen K 09/4483

Konkurssin alkaminen 05.03.2010 kello 10.00

Velallinen: Ylä-Prinkkilä Oy
kotipaikka Alavus, Y-tunnus 0459129-0

Pesänhoitaja: AA Suvi Hakola
Takalan Asianajotoimisto Jukka Leppänen Oy
Vapaudentie 28-30, 60100 Seinäjoki, puh. (06) 414 7303, faksi (06) 414 4798

Velkojan on jako-osuutta saadakseen valvottava konkurssisaatavansa toimittamalla valvontakirjelmä pesänhoitajalle viimeistään valvontapäivänä.

Valvontapäivän jälkeen velkoja saa ilmoittaa saatavansa vain jälkivalvontana, josta peritään maksu niin kuin konkurssilain (120/2004) 12 luvun 16 §:ssä säädetään.

Saatavien riitauttamisen määräaika on yksi kuukausi jakoluetteloehdotuksen valmistumispäivästä.

Ohje valvontakirjelmän laatimiseksi.

Velkojainkokous

Virallisessa lehdessä julkaistu kutsu

Alavudelta olevan Ylä-Prinkkilä Oy:n (Y-tunnus 0459129-0) velkojat ja velallisen edustaja kutsutaan konkurssipesän velkojainkokoukseen, joka pidetään torstaina 03. kesäkuuta 2010 kello 13.00 alkaen Takalan Asianajotoimisto Jukka Leppänen Oy:n toimitiloissa osoitteessa Seinäjoella ositteessa Vapaudentie 28-30, 4. kerros.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat.

1. Annetaan selvitys konkurssipesän tilasta ja suoritetuista toimista.

2. Päätetään omaisuuden realisoinnista ja jo tehtyjen toimien hyväksymisestä.

3. Päätetään erityistilintarkastuksen suorittamisesta.

4. Päätetään takaisinsaantikanteiden ja muiden kanteiden nostamisesta.

5. Päätetään pesänhoitajan palkkiosta ja palkkion maksamisen perusteista.

6. Käsitellään muut asiat.

Velkojalle, jonka saatava on alle 3 000 euroa, toimitetaan valvontapäivän jälkeen kutsu velkojainkokoukseen tai pyyntö kannan ilmoittamiseen vain, jos velkoja on etukäteen ilmoittanut pesänhoitajalle osallistuvansa päätöksentekoon.

Seinäjoella 10. toukokuuta 2010

Suvi Hakola

asianajaja, Laihia
pesänhoitaja
puh. (06) 414 7303