Konkurssivalvonta

Valvontapäivä 31.12.2015

Jakoluetteloehdotuksen määräpäivä 29.02.2016

Tuomioistuin ja asianumero: Pohjanmaan käräjäoikeus, diaari K 11/1815

Konkurssin alkaminen 19.04.2011 kello 09.00

Velallinen ei ole ollut yrityksen saneerausmenettelyssä.

Velallinen: Viiksa Oy
Kotipaikka Vaasa, Y-tunnus 0668713-0

Julkisselvittäjä, (pesänhoitaja): AA Suvi Hakola
Takalan Asianajotoimisto Jukka Leppänen Oy
Vapaudentie 28-30, 60100 Seinäjoki, puh. (06) 414 7303, faksi (06) 414 4798

Velkojan on jako-osuutta saadakseen valvottava konkurssisaatavansa toimittamalla valvontakirjelmä julkisselvittäjälle (pesänhoitajalle) viimeistään valvontapäivänä.

Valvontapäivän jälkeen velkoja saa ilmoittaa saatavansa vain jälkivalvontana, josta peritään maksu niin kuin konkurssilain (120/2004) 12 luvun 16 §:ssä säädetään.

Saatavien riitauttamisen määräaika on yksi kuukausi jakoluetteloehdotuksen valmistumispäivästä.

Ohje valvontakirjelmän laatimiseksi.