Konkurssivalvonta

Valvontapäivä 09.04.2018

Jakoluetteloehdotuksen määräpäivä 09.06.2018

Tuomioistuin ja asianumero: Pohjanmaan käräjäoikeus, K 16/4529, asia siirretty Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuteen, K 16/4352

Konkurssin alkaminen 23.10.2017 kello 11.00

Velallinen: Urheilu Petri Puhakka Oy

Kotipaikka: Lapua, Y-tunnus 1923821-1

Pesänhoitaja: AA Suvi Hakola
Takalan Asianajotoimisto Jukka Leppänen Oy
Vapaudentie 28-30, 60100 Seinäjoki, puh. (06) 414 7303, faksi (06) 414 4798

Velkojan on jako-osuutta saadakseen valvottava konkurssisaatavansa toimittamalla valvontakirjelmä pesänhoitajalle viimeistään valvontapäivänä.

Valvontapäivän jälkeen velkoja saa ilmoittaa saatavansa vain jälkivalvontana, josta peritään maksu niin kuin konkurssilain (120/2004) 12 luvun 16 §:ssä säädetään.

Saatavien riitauttamisen määräaika on yksi kuukausi jakoluetteloehdotuksen valmistumispäivästä.

Ohje valvontakirjelmän laatimiseksi.

Velkojainkokous

Virallisessa lehdessä julkaistu kutsu

Kutsu velkojainkokouksiin

Teuvalta olevan Rantalan rakennuspelti Oy:n (Y-tunnus 0946688-6) ja Lapualta olevan Urheilu Petri Puhakka Oy:n (Y-tunnus 1923821-1) velkojat ja velallisen edustajat kutsutaan konkurssipesien velkojainkokouksiin, jotka pidetään perjantaina 09. päivänä maaliskuuta 2018 Takalan Asianajotoimisto Jukka Leppänen Oy:n toimitiloissa Seinäjoella osoitteessa Vapaudentie 28-30, 4. kerros.

Rantalan rakennuspelti Oy kello 13.00
Urheilu Petri Puhakka Oy kello 13.30

Kokouksissa käsitellään seuraavat asiat:

1. Annetaan selvitys konkurssipesän tilasta ja suoritetuista toimista.
2. Päätetään omaisuuden realisoinnista ja jo tehtyjen toimien hyväksymisestä.
3. Päätetään erityistilintarkastuksen suorittamisesta.
4. Päätetään takaisinsaantikanteiden nostamisesta.
5. Päätetään pesänhoitajan palkkiosta ja palkkion maksamisen perusteista.
6. Käsitellään muut asiat.

Seinäjoella 09. helmikuuta 2018

Suvi Hakola
asianajaja, Laihia
pesänhoitaja
(06) 414 7303