Konkurssivalvonta

Valvontapäivä 18.03.2016

Jakoluetteloehdotuksen määräpäivä 18.05.2016

Tuomioistuin ja asianumero: Asetettu Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa, diaari K 14/11648

Konkurssin alkaminen 12.06.2015 kello 10.00

Velallinen ei ole ollut yrityksen saneerausmenettelyssä.

Velallinen: Toijalan Rauta ja Kone Oy
Kotipaikka Akaa, Y-tunnus 1953903-0

Pesänhoitaja: AA Lauri Leppänen
Takalan Asianajotoimisto Jukka Leppänen Oy
Vapaudentie 28-30, 60100 Seinäjoki, puh. (06) 414 7303, faksi (06) 414 4798

Velkojan on jako-osuutta saadakseen valvottava konkurssisaatavansa toimittamalla valvontakirjelmä pesänhoitajalle viimeistään valvontapäivänä.

Valvontapäivän jälkeen velkoja saa ilmoittaa saatavansa vain jälkivalvontana, josta peritään maksu niin kuin konkurssilain (120/2004) 12 luvun 16 §:ssä säädetään.

Saatavien riitauttamisen määräaika on yksi kuukausi jakoluetteloehdotuksen valmistumispäivästä.

Ohje valvontakirjelmän laatimiseksi.

Velkojainkokous

Virallisessa lehdessä julkaistu kutsu

Akaalta olevan Toijalan Rauta ja Kone Oy:n (Y-tunnus 1953903-0) velkojat ja velallisen edustaja kutsutaan konkurssipesän velkojainkokoukseen, joka pidetään perjantaina 15. päivänä tammikuuta 2016 kello 13.00 alkaen Takalan Asianajotoimisto Jukka Leppänen Oy:n toimitiloissa Seinäjoella osoitteessa Vapaudentie 28-30, 4. kerros. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat.

1. Annetaan selvitys konkurssipesän tilasta ja suoritetuista toimista.
2. Päätetään omaisuuden realisoinnista ja jo tehtyjen toimien hyväksymisestä.
3. Päätetään erityistilintarkastuksen suorittamisesta.
4. Päätetään takaisinsaantikanteiden nostamisesta.
5. Päätetään pesänhoitajan palkkiosta ja palkkion maksamisen perusteista.
6. Päätetään konkurssin jatkumisesta tai raukeamisesta.
7. Käsitellään muut asiat.

Seinäjoella 15. joulukuuta 2015

Lauri Leppänen
asianajaja, Seinäjoki
pesänhoitaja
(06) 4147 303