Konkurssivalvonta

Valvontapäivä 18.03.2016

Jakoluetteloehdotuksen määräpäivä 18.05.2016

Tuomioistuin ja asianumero: Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus, diaari K 15/11132

Konkurssin alkaminen 16.11.2015 kello 14.00

Velallinen ei ole ollut yrityksen saneerausmenettelyssä.

Velallinen: Tilax Oy
Kotipaikka: Alajärvi, Y-tunnus 0816510-9

Pesänhoitaja: AA Lauri Leppänen
Takalan Asianajotoimisto Jukka Leppänen Oy
Vapaudentie 28-30, 60100 Seinäjoki, puh. (06) 414 7303, faksi (06) 414 4798

Velkojan on jako-osuutta saadakseen valvottava konkurssisaatavansa toimittamalla valvontakirjelmä pesänhoitajalle viimeistään valvontapäivänä.

Valvontapäivän jälkeen velkoja saa ilmoittaa saatavansa vain jälkivalvontana, josta peritään maksu niin kuin konkurssilain (120/2004) 12 luvun 16 §:ssä säädetään.

Saatavien riitauttamisen määräaika on yksi kuukausi jakoluetteloehdotuksen valmistumispäivästä

Ohje valvontakirjelmän laatimiseksi.