Konkurssivalvonta

Valvontapäivä 29.12.2015

Jakoluetteloehdotuksen määräpäivä 29.02.2016

Tuomioistuin ja asianumero: Pohjanmaan käräjäoikeus, diaari K 15/4486

Konkurssin alkaminen 03.08.2015 kello 11.00

Velallinen ei ole ollut yrityksen saneerausmenettelyssä.

Velallinen: Tie Karhu Avoin yhtiö
kotipaikka Isokyrö, Y-tunnus 2257303-7

Pesänhoitaja: AA Suvi Hakola
Takalan Asianajotoimisto Jukka Leppänen Oy
Vapaudentie 28-30, 60100 Seinäjoki, puh. (06) 414 7303, faksi (06) 414 4798

Velkojan on jako-osuutta saadakseen valvottava konkurssisaatavansa toimittamalla valvontakirjelmä pesänhoitajalle viimeistään valvontapäivänä.

Valvontapäivän jälkeen velkoja saa ilmoittaa saatavansa vain jälkivalvontana, josta peritään maksu niin kuin konkurssilain (120/2004) 12 luvun 16 §:ssä säädetään.

Saatavien riitauttamisen määräaika on yksi kuukausi jakoluetteloehdotuksen valmistumispäivästä.

Ohje valvontakirjelmän laatimiseksi.

Velkojainkokous

Virallisessa lehdessä julkaistu kutsu

Isostakyröstä olevan Tie Karhu Avoin yhtiön, entinen toiminimi Avoin Yhtiö Urakointi M & M Karhu, (Y-tunnus 2257303-7) velkojat ja velallisen edustajat kutsutaan konkurssipesän velkojainkokoukseen, joka pidetään torstaina 26. päivänä marraskuuta 2015 kello 13.00 Takalan Asianajotoimisto Jukka Leppänen Oy:n toimitiloissa Seinäjoella osoitteessa Vapaudentie 28-30, 4. kerros.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat.

1. Annetaan selvitys konkurssipesän tilasta ja suoritetuista toimista.
2. Päätetään omaisuuden realisoinnista ja jo tehtyjen toimien hyväksymisestä.
3. Päätetään erityistilintarkastuksen suorittamisesta.
4. Päätetään takaisinsaantikanteiden ja muiden kanteiden nostamisesta.
5. Päätetään pesänhoitajan palkkiosta ja palkkion maksamisen perusteista.
6. Käsitellään muut asiat.

Seinäjoella 29. lokakuuta 2015

Suvi Hakola
asianajaja, Laihia
pesänhoitaja
(06) 4147 303