Velkojainkokous

Kutsu velkojainkokoukseen

Seinäjoelta olevan T:mi Tero Mäntykoski –nimisen toiminimen (Y-tunnus 1407038-4) haltijan Tero Jaakko Mäntykosken (091169-) velkojat ja velallinen kutsutaan konkurssipesän velkojainkokoukseen, joka pidetään perjantaina 12. päivänä tammikuuta 2018 kello 10.30 Takalan Asianajotoimisto Jukka Leppänen Oy:n toimitiloissa Seinäjoella osoitteessa Vapaudentie 28-30, 4. kerros.

Kokouksessa käsitellään ja päätetään seuraavat asiat:

1. Selvitys konkurssipesän tilasta ja suoritetuista toimista

2. Pesänhoitajan palkkio

3. Konkurssipesän lopputilitys

4. Päätös jako-osuuksista

5. Konkurssipesän lopettamistoimet.

Vahvistetun jakoluettelon mukaiset velkojien saatavat on jo suoritettu velkojille maksupäivään laskettuine viivästysseuraamuksineen.
Mikäli velkoja ei ole saanut täyttä suoritusta jakoluettelossa vahvistetulle saatavalleen, pyydän ottamaan minuun yhteyden.

Seinäjoella 14. joulukuuta 2017

Lauri Leppänen

asianajaja, Seinäjoki

pesänhoitaja

(06) 414 7303