Konkurssivalvonta

Valvontapäivä 05.10.2016

Jakoluetteloehdotuksen määräpäivä 05.12.2016

Tuomioistuin ja asianumero: Asetettu Pohjanmaan käräjäoikeudessa, diaari K 14/9548, siirretty Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuteen, ei lainvoimainen

Konkurssin alkaminen 27.05.2016 kello 10.00

Saneerausmenettelyn alkaminen 08.07.2015

Saneerausmenettelyn lakkaaminen 27.05.2016

Velallinen: Mäntykoski Tero Jaakko, T:mi Tero Mäntykoski -niminen toiminimi
Kotipaikka Seinäjoki, Y-tunnus 1407038-4

Pesänhoitaja: AA Lauri Leppänen
Takalan Asianajotoimisto Jukka Leppänen Oy
Vapaudentie 28-30, 60100 Seinäjoki, puh. (06) 414 7303, faksi (06) 414 4798

Velkojan on jako-osuutta saadakseen valvottava konkurssisaatavansa toimittamalla valvontakirjelmä pesänhoitajalle viimeistään valvontapäivänä.

Valvontapäivän jälkeen velkoja saa ilmoittaa saatavansa vain jälkivalvontana, josta peritään maksu niin kuin konkurssilain (120/2004) 12 luvun 16 §:ssä säädetään.

Saatavien riitauttamisen määräaika on yksi kuukausi jakoluetteloehdotuksen valmistumispäivästä.

Ohje valvontakirjelmän laatimiseksi.

 

Velkojainkokous

Virallisessa lehdessä julkaistu kutsu

Seinäjoelta olevan T:mi Tero Mäntykoski –nimisen toiminimen (Y-tunnus 1407038-4) haltijan Tero Jaakko Mäntykosken (091169-) velkojat ja velallinen kutsutaan konkurssipesän velkojainkokoukseen, joka pidetään torstaina 25. päivänä elokuuta 2016 kello 13.00 Takalan Asianajotoimisto Jukka Leppänen Oy:n toimitiloissa Seinäjoella osoitteessa Vapaudentie 28-30, 4. kerros.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Annetaan selvitys konkurssipesän tilasta ja suoritetuista toimista.
2. Päätetään omaisuuden realisoinnista ja jo tehtyjen toimien hyväksymisestä.
3. Päätetään erityistilintarkastuksen suorittamisesta.
4. Päätetään takaisinsaantikanteiden nostamisesta.
5. Päätetään pesänhoitajan palkkiosta ja palkkion maksamisen perusteista.
6. Käsitellään muut asiat.

Saatavan valvominen tapahtuu kirjallisesti, eikä edellytä kokoukseen osallistumista. Valvontapäivän määräämisestä ilmoitetaan tiedossa olevalle velkojalle erillisellä valvontailmoituksella.

Seinäjoella 05. elokuuta 2016
Lauri Leppänen
asianajaja, Seinäjoki
pesänhoitaja
(06) 414 7303