Konkurssivalvonta

Valvontapäivä 27.07.2012

Jakoluetteloehdotuksen määräpäivä 27.09.2012

Tuomioistuin ja asianumero: Asetettu Pohjanmaan käräjäoikeudessa, diaari K 11/7284, siirretty Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuteen, diaari K 12/1794

Konkurssin alkaminen 17.02.2012 kello 13.00

Velallinen on ollut yrityksen saneerausmenettelyssä. Saneerausmenettely on alkanut 03.09.2010 ja menettely on lakannut 07.09.2011.

Velallinen: Teräsvyöhyke Oy
kotipaikka Helsinki, Y-tunnus 2208643-1

Pesänhoitaja: AA Suvi Hakola
Takalan Asianajotoimisto Jukka Leppänen Oy
Vapaudentie 28-30, 60100 Seinäjoki, puh. (06) 414 7303, faksi (06) 414 4798

Velkojan on jako-osuutta saadakseen valvottava konkurssisaatavansa toimittamalla valvontakirjelmä pesänhoitajalle viimeistään valvontapäivänä.

Valvontapäivän jälkeen velkoja saa ilmoittaa saatavansa vain jälkivalvontana, josta peritään maksu niin kuin konkurssilain (120/2004) 12 luvun 16 §:ssä säädetään.

Saatavien riitauttamisen määräaika on yksi kuukausi jakoluetteloehdotuksen valmistumispäivästä.

Ohje valvontakirjelmän laatimiseksi.

Velkojainkokous

Virallisessa lehdessä julkaistu kutsu

Helsingistä olevan Teräsvyöhyke Oy:n (Y-tunnus 2208643-1) velkojat ja velallisen edustajat kutsutaan konkurssipesän velkojainkokoukseen, joka pidetään torstaina 28. päivänä kesäkuuta 2012 kello 13.00 Takalan Asianajotoimisto Jukka Leppänen Oy:n toimitiloissa Seinäjoella osoitteessa Vapaudentie 28-30, 4. kerros. Velallisen hallintopaikka on Seinäjoki.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat.

1. Annetaan selvitys konkurssipesän tilasta ja suoritetuista toimista.
2. Päätetään omaisuuden realisoinnista ja jo tehtyjen toimien hyväksymisestä.
3. Päätetään erityistilintarkastuksen suorittamisesta.
4. Päätetään takaisinsaantikanteiden nostamisesta.
5. Päätetään pesänhoitajan palkkiosta ja palkkion maksamisen perusteista.
6. Käsitellään muut asiat.

Seinäjoella 29. toukokuuta 2012

Suvi Hakola
asianajaja, Laihia
pesänhoitaja
(06) 414 7303
info@aatsto-takala.fi