Velkojainkokous

Kutsu velkojainkokoukseen

Kurikasta olevan Tampsi Oy:n (Y-tunnus 2106442-5) velkojat ja velallisen edustaja kutsutaan konkurssipesän velkojainkokoukseen, joka pidetään perjantaina 22. päivänä helmikuuta 2019 kello 13.30 Takalan Asianajotoimisto Jukka Leppänen Oy:n toimitiloissa Seinäjoella osoitteessa Vapaudentie 28-30, 4. kerros.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Annetaan selvitys konkurssipesän tilasta ja suoritetuista toimista.
2. Päätetään omaisuuden realisoinnista ja jo tehtyjen toimien hyväksymisestä.
3. Päätetään erityistilintarkastuksen suorittamisesta.
4. Päätetään takaisinsaantikanteiden nostamisesta.
5. Päätetään pesänhoitajan palkkiosta ja palkkion maksamisen perusteista.
6. Käsitellään muut asiat.

Saatavan valvominen tapahtuu kirjallisesti, eikä edellytä kokoukseen osallistumista. Valvontapäivän määräämisestä ilmoitetaan tiedossa olevalle velkojalle erillisellä valvontailmoituksella.

Seinäjoella 30. tammikuuta 2019

Suvi Hakola
asianajaja, Laihia
pesänhoitaja
(06) 414 7303