Velkojainkokous

Virallisessa lehdessä julkaistu kutsu

Kauhajoelta olevan Stella-Veneet Oy:n (Y-tunnus 2067157-3) velkojat ja velallisen edustajat kutsutaan konkurssipesän velkojainkokoukseen, joka pidetään tiistaina 21. päivänä joulukuuta 2010 kello 13.00 Takalan Asianajotoimisto Jukka Leppänen Oy:n toimitiloissa Seinäjoella osoitteessa Vapaudentie 28-30, 4. kerros.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat.

1. Annetaan selvitys konkurssipesän tilasta ja suoritetuista toimista.
2. Päätetään omaisuuden realisoinnista ja jo tehtyjen toimien hyväksymisestä.
3. Päätetään erityistilintarkastuksen suorittamisesta.
4. Päätetään takaisinsaantikanteiden nostamisesta.
5. Päätetään pesänhoitajan palkkiosta ja palkkion maksamisen perusteista.
6. Päätetään konkurssin jatkumisesta tai raukeamisesta.
7. Käsitellään muut asiat.

Seinäjoella 25. marraskuuta 2010

Lauri Leppänen
asianajaja, Seinäjoki
pesänhoitaja
puh. (06) 414 7303
info (at) aatsto-takala.fi