Konkurssivalvonta

Valvontapäivä 03.10.2016

Jakoluetteloehdotuksen määräpäivä 03.12.2016

Tuomioistuin ja asianumero: Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus, diaari K 11/7061

Konkurssin alkaminen 11.10.2011 kello 10.00

Velallinen ei ole ollut yrityksen saneerausmenettelyssä.

Velallinen: Seinäjoen Duuni Ravintolat Oy (SDR Oy)
Kotipaikka: Seinäjoki, Y-tunnus 1720897-5

Julkisselvittäjä, (pesänhoitaja): AA Lauri Leppänen
Takalan Asianajotoimisto Jukka Leppänen Oy
Vapaudentie 28-30, 60100 Seinäjoki, puh. (06) 414 7303, faksi (06) 414 4798

Velkojan on jako-osuutta saadakseen valvottava konkurssisaatavansa toimittamalla valvontakirjelmä julkisselvittäjälle (pesänhoitajalle) viimeistään valvontapäivänä.

Valvontapäivän jälkeen velkoja saa ilmoittaa saatavansa vain jälkivalvontana, josta peritään maksu niin kuin konkurssilain (120/2004) 12 luvun 16 §:ssä säädetään.

Saatavien riitauttamisen määräaika on yksi kuukausi jakoluetteloehdotuksen valmistumispäivästä.

Ohje valvontakirjelmän laatimiseksi.