Velkojainkokous

Virallisessa lehdessä julkaistu kutsu

Seinäjoelta olevan Sairaankuljetus Juhani Nuottajärvi Oy:n (Y-tunnus 0416032-7) velkojat ja velallisen edustaja kutsutaan konkurssipesän velkojainkokoukseen, joka pidetään torstaina 26. maaliskuuta 2009 kello 10.00 alkaen Takalan Asianajotoimisto Jukka Leppänen Oy:n toimitiloissa osoitteessa Vapaudentie 28-30, 4. krs, 60100 Seinäjoki.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat.

1. Annetaan selvitys konkurssipesän tilasta ja suoritetuista toimista.

2. Päätetään konkurssipesään kuuluvan omaisuuden realisoinnista ja jo tehtyjen toimien hyväksymisestä.

3. Päätetään erityistilintarkastuksen suorittamisesta.

4. Päätetään takaisinsaantikanteiden nostamisesta.

5. Päätetään pesänhoitajan palkkiosta ja palkkion maksamisen perusteista.

6. Käsitellään muut asiat.

Velkojalle, jonka saatava on alle 3 000 euroa, toimitetaan valvontapäivän jälkeen kutsu velkojainkokoukseen tai pyyntö kannan ilmoittamiseen vain, jos velkoja on etukäteen ilmoittanut pesänhoitajalle osallistuvansa päätöksentekoon.

Seinäjoella 02. maaliskuuta 2009

AA Jukka Leppänen
puh. (06) 414 7303
info (at) aatsto-takala.fi

Konkurssivalvonta

Valvontapäivä 24.04.2009

Jakoluetteloehdotuksen määräpäivä 24.06.2009

Tuomioistuin ja asianumero: Seinäjoen käräjäoikeus K 08/2642
Konkurssin alkaminen 18.11.2008 kello 15.00

Velallinen: Sairaankuljetus Juhani Nuottajärvi Oy
kotipaikka Seinäjoki, Y-tunnus 0416032-7

Pesänhoitaja: AA Jukka Leppänen
Takalan Asianajotoimisto Jukka Leppänen Oy
Vapaudentie 28-30, 60100 Seinäjoki, puh. (06) 414 7303, faksi (06) 414 4798

Velkojan on jako-osuutta saadakseen valvottava konkurssisaatavansa toimittamalla valvontakirjelmä pesänhoitajalle viimeistään valvontapäivänä.

Valvontapäivän jälkeen velkoja saa ilmoittaa saatavansa vain jälkivalvontana, josta peritään maksu niin kuin konkurssilain (120/2004) 12 luvun 16 §:ssä säädetään.

Saatavien riitauttamisen määräaika on yksi kuukausi jakoluetteloehdotuksen valmistumispäivästä.

Ohje valvontakirjelmän laatimiseksi.