Konkurssivalvonta

Valvontapäivä 27.11.2015

Jakoluetteloehdotuksen määräpäivä 27.01.2016

Tuomioistuin ja asianumero: Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus, diaari K 11/5236

Konkurssin alkaminen 30.09.2011 kello 08.30

Velallinen ei ole ollut yrityksen saneerausmenettelyssä.

Velallinen: Rosahill Oy
kotipaikka Helsinki, Y-tunnus 2118945-5

Julkisselvittäjä, (pesänhoitaja): AA Lauri Leppänen
Takalan Asianajotoimisto Jukka Leppänen Oy
Vapaudentie 28-30, 60100 Seinäjoki, puh. (06) 414 7303, faksi (06) 414 4798

Velkojan on jako-osuutta saadakseen valvottava konkurssisaatavansa toimittamalla valvontakirjelmä julkisselvittäjälle (pesänhoitajalle) viimeistään valvontapäivänä.

Valvontapäivän jälkeen velkoja saa ilmoittaa saatavansa vain jälkivalvontana, josta peritään maksu niin kuin konkurssilain (120/2004) 12 luvun 16 §:ssä säädetään.

Saatavien riitauttamisen määräaika on yksi kuukausi jakoluetteloehdotuksen valmistumispäivästä.

Ohje valvontakirjelmän laatimiseksi.