Konkurssivalvonta

Valvontapäivä 02.07.2010

Jakoluetteloehdotuksen määräpäivä 02.09.2010

Tuomioistuin ja asianumero: Pohjanmaan käräjäoikeus K 09/4426, siirretty Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuteen K 09/4288

Konkurssin alkaminen 08.02.2010 kello 12.30

Velallinen: Polar Trans Oy
kotipaikka Seinäjoki, Y-tunnus 1895855-9

Pesänhoitaja: AA Lauri Leppänen
Takalan Asianajotoimisto Jukka Leppänen Oy
Vapaudentie 28-30, 60100 Seinäjoki, puh. (06) 414 7303, faksi (06) 414 4798

Velkojan on jako-osuutta saadakseen valvottava konkurssisaatavansa toimittamalla valvontakirjelmä pesänhoitajalle viimeistään valvontapäivänä.

Valvontapäivän jälkeen velkoja saa ilmoittaa saatavansa vain jälkivalvontana, josta peritään maksu niin kuin konkurssilain (120/2004) 12 luvun 16 §:ssä säädetään.

Saatavien riitauttamisen määräaika on yksi kuukausi jakoluetteloehdotuksen valmistumispäivästä.

Ohje valvontakirjelmän laatimiseksi.

Velkojainkokous

Virallisessa lehdessä julkaistu kutsu

Seinäjoelta olevan Polar Trans Oy:n (Y-tunnus 1895855-9) velkojat ja velallisen edustajat kutsutaan konkurssipesän velkojainkokoukseen, joka pidetään tiistaina 25. päivänä toukokuuta 2010 kello 13.00 Takalan Asianajotoimisto Jukka Leppänen Oy:n toimitiloissa Seinäjoella osoitteessa Vapaudentie 28-30, 4. kerros.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat.

1. Annetaan selvitys konkurssipesän tilasta ja suoritetuista toimista.

2. Päätetään omaisuuden realisoinnista ja jo tehtyjen toimien hyväksymisestä.

3. Päätetään erityistilintarkastuksen suorittamisesta.

4. Päätetään takaisinsaantikanteiden ja muiden kanteiden nostamisesta.

5. Päätetään pesänhoitajan palkkiosta ja palkkion maksamisen perusteista.

6. Käsitellään muut asiat.

Velkojalle, jonka saatava on alle 3 000 euroa, toimitetaan valvontapäivän jälkeen kutsu velkojainkokoukseen tai pyyntö kannan ilmoittamiseen vain, jos velkoja on etukäteen ilmoittanut pesänhoitajalle osallistuvansa päätöksentekoon.

Seinäjoella 03. toukokuuta 2010

Lauri Leppänen
asianajaja, Seinäjoki
pesänhoitaja
puh. (06) 414 7303