Velkojainkokous

Kutsu velkojainkokoukseen

Kuortaneelta olevan Pohjoismainen Ilmakuvakeskus Oy:n (Y-tunnus 2611981-9) velkojat
ja velallisen edustajat kutsutaan konkurssipesän velkojainkokoukseen, joka pidetään
torstaina 28. päivänä maaliskuuta 2019 kello 10.00 Takalan Asianajotoimisto
Jukka Leppänen Oy:n toimitiloissa Seinäjoella osoitteessa Vapaudentie 28-30, 4. kerros.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Annetaan selvitys konkurssipesän tilasta ja suoritetuista toimista.
2. Päätetään omaisuuden realisoinnista ja jo tehtyjen toimien hyväksymisestä.
3. Päätetään erityistilintarkastuksen suorittamisesta.
4. Päätetään takaisinsaantikanteiden nostamisesta.
5. Päätetään pesänhoitajan palkkiosta ja palkkion maksamisen perusteista.
6. Käsitellään muut asiat.

Saatavan valvominen tapahtuu kirjallisesti, eikä edellytä kokoukseen osallistumista.
Valvontapäivän määräämisestä ilmoitetaan tiedossa olevalle velkojalle erillisellä valvontailmoituksella.

Seinäjoella 11. maaliskuuta 2019

Lauri Leppänen
asianajaja, Seinäjoki
pesänhoitaja
(06) 414 7303

Konkurssivalvonta

Valvontapäivä 10.05.2019

Jakoluetteloehdotuksen määräpäivä 10.07.2019

Tuomioistuin ja asianumero: Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus, K 18/14596

Konkurssin alkaminen 11.01.2019 kello 11.00

Velallinen: Pohjoismainen Ilmakuvakeskus Oy

Rinnakkaistoiminimi: Nordic Airfotocenter Ltd.

Aputoiminimet:

Pohjoismainen Kuvakeskus
Nordic Fotocenter
Pohjoismainen Kirjakeskus
Nordic Bokcenter
Pohjoismainen taidekeskus
Nordic Konstcenter

Kotipaikka: Kuortane, Y-tunnus 2611981-9

Pesänhoitaja: AA Lauri Leppänen
Takalan Asianajotoimisto Jukka Leppänen Oy
Vapaudentie 28-30, 60100 Seinäjoki, puh. (06) 414 7303, faksi (06) 414 4798

Velkojan on jako-osuutta saadakseen valvottava konkurssisaatavansa toimittamalla valvontakirjelmä pesänhoitajalle viimeistään valvontapäivänä.
Valvontapäivän jälkeen velkoja saa ilmoittaa saatavansa vain jälkivalvontana, josta peritään maksu niin kuin konkurssilain (120/2004) 12 luvun 16 §:ssä säädetään.

Saatavien riitauttamisen määräaika on yksi kuukausi jakoluetteloehdotuksen valmistumispäivästä.

Velallinen ei ole ollut yrityksen saneerausmenettelyssä.

Ohje valvontakirjelmän laatimiseksi.