Konkurssivalvonta

Valvontapäivä 08.08.2018

Jakoluetteloehdotuksen määräpäivä 08.10.2018

Tuomioistuin ja asianumero: Pohjanmaan käräjäoikeus, K 17/8603

Konkurssin alkaminen 24.10.2017 kello 10.00

Velallinen: Pohjanmaan Muovikierrätys Oy

Kotipaikka: Vaasa, Y-tunnus 2725292-9

Pesänhoitaja: AA Suvi Hakola
Takalan Asianajotoimisto Jukka Leppänen Oy
Vapaudentie 28-30, 60100 Seinäjoki, puh. (06) 414 7303, faksi (06) 414 4798

Velkojan on jako-osuutta saadakseen valvottava konkurssisaatavansa toimittamalla valvontakirjelmä pesänhoitajalle viimeistään valvontapäivänä.

Valvontapäivän jälkeen velkoja saa ilmoittaa saatavansa vain jälkivalvontana, josta peritään maksu niin kuin konkurssilain (120/2004) 12 luvun 16 §:ssä säädetään.

Saatavien riitauttamisen määräaika on yksi kuukausi jakoluetteloehdotuksen valmistumispäivästä.

Velallinen ei ole ollut yrityksen saneerausmenettelyssä.

Ohje valvontakirjelmän laatimiseksi.

Velkojainkokous

Virallisessa lehdessä julkaistu kutsu

Vaasasta olevan Pohjanmaan Muovikierrätys Oy:n (Y-tunnus 2725292-9) velkojat ja velallisen edustaja kutsutaan konkurssipesän velkojainkokoukseen, joka pidetään torstaina 05. päivänä heinäkuuta 2018 kello 13.00 Takalan Asianajotoimisto Jukka Leppänen Oy:n toimitiloissa Seinäjoella osoitteessa Vapaudentie 28-30, 4. kerros.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Annetaan selvitys konkurssipesän tilasta ja suoritetuista toimista.
2. Päätetään omaisuuden realisoinnista ja jo tehtyjen toimien hyväksymisestä.
3. Päätetään erityistilintarkastuksen suorittamisesta.
4. Päätetään takaisinsaantikanteiden nostamisesta.
5. Päätetään pesänhoitajan palkkiosta ja palkkion maksamisen perusteista.
6. Käsitellään muut asiat.

Seinäjoella 08. kesäkuuta 2018

Suvi Hakola
asianajaja, Laihia