Velkojainkokous

Virallisessa lehdessä julkaistu kutsu

Lapualta olevan Pentti Valter Unkurin (syntynyt 11.11.1946), Lapuan Rakennus ja Suunnittelu Pentti Unkuri -nimisen toiminimen (Y-tunnus 1409808-8) velkojat ja velallinen kutsutaan konkurssipesän velkojainkokoukseen, joka pidetään torstaina 12. maaliskuuta 2009 kello 10.00 alkaen Takalan Asianajotoimisto Jukka Leppänen Oy:n toimitiloissa osoitteessa Vapaudentie 28-30, 4. krs, 60100 Seinäjoki.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat.

1. Annetaan selvitys konkurssipesän tilasta ja suoritetuista toimista.
2. Päätetään konkurssipesään kuuluvan omaisuuden realisoinnista ja jo tehtyjen toimien hyväksymisestä.
3. Päätetään erityistilintarkastuksen suorittamisesta.
4. Päätetään takaisinsaantikanteiden nostamisesta.
5. Päätetään pesänhoitajan palkkiosta ja palkkion maksamisen perusteista.
6. Käsitellään muut asiat.

Velkojalle, jonka saatava on alle 3 000 euroa, toimitetaan valvontapäivän jälkeen kutsu velkojainkokoukseen tai pyyntö kannan ilmoittamiseen vain, jos velkoja on etukäteen ilmoittanut pesänhoitajalle osallistuvansa päätöksentekoon.

Seinäjoella 16. helmikuuta 2009

Konkurssihallinto
puh. (06) 414 7303
info (at) aatsto-takala.fi

Konkurssivalvonta

Valvontapäivä 16.04.2009

Jakoluetteloehdotuksen määräpäivä 16.06.2009

Tuomioistuin ja asianumero: Kauhavan käräjäoikeus K 08/1316
Konkurssin alkaminen 07.10.2008 kello 11.00

Velallinen: Pentti Valter Unkuri
Lapuan Rakennus ja Suunnittelu Pentti Unkuri -niminen toiminimi
kotipaikka Lapua, henkilötunnus 111146-, Y-tunnus 1409808-8

Pesänhoitaja: AA Jukka Leppänen
Takalan Asianajotoimisto Jukka Leppänen Oy
Vapaudentie 28-30, 60100 Seinäjoki, puh. (06) 414 7303, faksi (06) 414 4798

Velkojan on jako-osuutta saadakseen valvottava konkurssisaatavansa toimittamalla valvontakirjelmä pesänhoitajalle viimeistään valvontapäivänä.

Valvontapäivän jälkeen velkoja saa ilmoittaa saatavansa vain jälkivalvontana, josta peritään maksu niin kuin konkurssilain (120/2004) 12 luvun 16 §:ssä säädetään.

Saatavien riitauttamisen määräaika on yksi kuukausi jakoluetteloehdotuksen valmistumispäivästä.

Ohje valvontakirjelmän laatimiseksi.