Velkojainkokous

Virallisessa lehdessä julkaistu kutsu

Kurikasta olevan Panfur 2000 Oy:n (Y-tunnus 1606037-4) velkojat ja velallisen edustaja kutsutaan konkurssipesän velkojainkokoukseen, joka pidetään perjantaina 21. päivänä helmikuuta 2014 kello 13.00 Takalan Asianajotoimisto Jukka Leppänen Oy:n toimitiloissa Seinäjoella osoitteessa Vapaudentie 28-30, 4. kerros.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat.

1. Annetaan selvitys konkurssipesän tilasta ja suoritetuista toimista.
2. Päätetään omaisuuden realisoinnista ja jo tehtyjen toimien hyväksymisestä.
3. Päätetään erityistilintarkastuksen suorittamisesta.
4. Päätetään takaisinsaantikanteiden nostamisesta.
5. Päätetään pesänhoitajan palkkiosta ja palkkion maksamisen perusteista.
6. Päätetään konkurssin jatkamisesta tai raukeamisesta.
7. Käsitellään muut asiat.

Seinäjoella 04. helmikuuta 2014

Lauri Leppänen
asianajaja, Seinäjoki
pesänhoitaja
(06) 4147 303