Konkurssivalvonta

Valvontapäivä 04.01.2017

Jakoluetteloehdotuksen määräpäivä 04.03.2016

Tuomioistuin ja asianumero: Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus, diaari K 16/6250

Konkurssin alkaminen 01.09.2016 kello 11.00

Velallinen ei ole ollut yrityksen saneerausmenettelyssä.

Velallinen: Painotalo Casper Oy
Kotipaikka: Kurikka, Y-tunnus 0913658-8

Pesänhoitaja: AA Lauri Leppänen
Takalan Asianajotoimisto Jukka Leppänen Oy
Vapaudentie 28-30, 60100 Seinäjoki, puh. (06) 414 7303, faksi (06) 414 4798

Velkojan on jako-osuutta saadakseen valvottava konkurssisaatavansa toimittamalla valvontakirjelmä pesänhoitajalle viimeistään valvontapäivänä.

Valvontapäivän jälkeen velkoja saa ilmoittaa saatavansa vain jälkivalvontana, josta peritään maksu niin kuin konkurssilain (120/2004) 12 luvun 16 §:ssä säädetään.

Saatavien riitauttamisen määräaika on yksi kuukausi jakoluetteloehdotuksen valmistumispäivästä.

Ohje valvontakirjelmän laatimiseksi.

Velkojainkokous

Virallisessa lehdessä julkaistu kutsu

Kurikasta olevan Painotalo Casper Oy:n (Y-tunnus 0913658-8) velkojat ja velallisen edustajat kutsutaan konkurssipesän velkojainkokoukseen, joka pidetään torstaina 24. päivänä marraskuuta 2016 kello 10.00 Takalan Asianajotoimisto Jukka Leppänen Oy:n toimitiloissa Seinäjoella osoitteessa Vapaudentie 28-30, 4. kerros. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat.

1. Annetaan selvitys konkurssipesän tilasta ja suoritetuista toimista.
2. Päätetään omaisuuden realisoinnista ja jo tehtyjen toimien hyväksymisestä.
3. Päätetään erityistilintarkastuksen suorittamisesta.
4. Päätetään takaisinsaantikanteiden nostamisesta.
5. Päätetään pesänhoitajan palkkiosta ja palkkion maksamisen perusteista.
6. Käsitellään muut asiat.

Saatavan valvominen tapahtuu kirjallisesti, eikä edellytä kokoukseen osallistumista. Valvontapäivän määräämisestä ilmoitetaan tiedossa olevalle velkojalle erillisellä valvontailmoituksella.

Seinäjoella 04. marraskuuta 2016

Lauri Leppänen
asianajaja, Seinäjoki
pesänhoitaja
(06) 414 7303