Konkurssivalvonta

Valvontapäivä 17.03.2017

Jakoluetteloehdotuksen määräpäivä 17.05.2017

Tuomioistuin ja asianumero: Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus, diaari K 16/3056

Konkurssin alkaminen 02.11.2016 kello 10.30

Velallinen on ollut yrityksen saneerausmenettelyssä. Saneerausmenettely on aloitettu
26.05.2014 ja saneerausmenettely on päättynyt saneerausohjelman vahvistamiseen
01.12.2014.

Velallinen: ONIX Oy
Kotipaikka: Seinäjoki, Y-tunnus 1715838-1

Pesänhoitaja: AA Lauri Leppänen
Takalan Asianajotoimisto Jukka Leppänen Oy
Vapaudentie 28-30, 60100 Seinäjoki, puh. (06) 414 7303, faksi (06) 414 4798

Velkojan on jako-osuutta saadakseen valvottava konkurssisaatavansa toimittamalla valvontakirjelmä pesänhoitajalle viimeistään valvontapäivänä.

Valvontapäivän jälkeen velkoja saa ilmoittaa saatavansa vain jälkivalvontana, josta peritään maksu niin kuin konkurssilain (120/2004) 12 luvun 16 §:ssä säädetään.

Saatavien riitauttamisen määräaika on yksi kuukausi jakoluetteloehdotuksen valmistumispäivästä.

Ohje valvontakirjelmän laatimiseksi.

Velkojainkokous

Virallisessa lehdessä julkaistu kutsu

Kutsu velkojainkokoukseen

Seinäjoelta olevan ONIX Oy:n (Y-tunnus 1715838-1) velkojat ja velallisen edustaja kutsutaan konkurssipesän velkojainkokoukseen, joka pidetään perjantaina 17. päivänä helmikuuta 2017 kello 10.30 Takalan Asianajotoimisto Jukka Leppänen Oy:n toimitiloissa Seinäjoella osoitteessa Vapaudentie 28-30, 4. kerros.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Annetaan selvitys konkurssipesän tilasta ja suoritetuista toimista.

2. Päätetään omaisuuden realisoinnista ja jo tehtyjen toimien hyväksymisestä.

3. Päätetään erityistilintarkastuksen suorittamisesta.

4. Päätetään takaisinsaantikanteiden nostamisesta.

5. Päätetään pesänhoitajan palkkiosta ja palkkion maksamisen perusteista.

6. Käsitellään muut asiat.

Saatavan valvominen tapahtuu kirjallisesti, eikä edellytä kokoukseen osallistumista. Valvontapäivän määräämisestä ilmoitetaan tiedossa olevalle velkojalle erillisellä valvontailmoituksella.

Seinäjoella 19. tammikuuta 2017

Lauri Leppänen

asianajaja, Seinäjoki

pesänhoitaja

(06) 414 7303