Konkurssivalvonta

Valvontapäivä 11.04.2014

Jakoluetteloehdotuksen määräpäivä 11.06.2014

Tuomioistuin ja asianumero: Asetettu Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa, diaari K 13/8497

Konkurssin alkaminen 28.11.2013 kello 09.00

Velallinen ei ole ollut yrityksen saneerausmenettelyssä.

Velallinen: Oili Maarit Pollari-Tikkanen, Parturi-Kampaamo Oili Pollari -niminen toiminimi
Kotipaikka Seinäjoki, Y-tunnus 1400707-8

Pesänhoitaja: AA Lauri Leppänen
Takalan Asianajotoimisto Jukka Leppänen Oy
Vapaudentie 28-30, 60100 Seinäjoki, puh. (06) 414 7303, faksi (06) 414 4798

Velkojan on jako-osuutta saadakseen valvottava konkurssisaatavansa toimittamalla valvontakirjelmä pesänhoitajalle viimeistään valvontapäivänä.

Valvontapäivän jälkeen velkoja saa ilmoittaa saatavansa vain jälkivalvontana, josta peritään maksu niin kuin konkurssilain (120/2004) 12 luvun 16 §:ssä säädetään.

Saatavien riitauttamisen määräaika on yksi kuukausi jakoluetteloehdotuksen valmistumispäivästä.

Ohje valvontakirjelmän laatimiseksi.

Velkojainkokous

Virallisessa lehdessä julkaistu kutsu

Kauhajoelta olevan Rkl Rinta-Koskela Ky:n (Y-tunnus 2316026-9), Seinäjoelta olevan Parturi-Kampaamo Oili Pollari –nimisen toiminimen (Y-tunnus 1400707-8) haltijan Oili Maarit Pollari-Tikkasen (050563-), Ilmajoelta olevan Laiteasennus H. Rinne –nimisen lakanneen toiminimen (Y-tunnus 1658374-9) haltijan Harri Tapani Rinteen (110471-) sekä Alavudelta olevan Tmi J. Altti –nimisen toiminimen (Y-tunnus 1930485-6) haltijan Juha Martti Altin (261165-) velkojat ja velalliset/velallisen edustajat kutsutaan konkurssipesien velkojainkokouksiin, jotka pidetään perjantaina 07. päivänä maaliskuuta 2014 Takalan Asianajotoimisto Jukka Leppänen Oy:n toimitiloissa Seinäjoella osoitteessa Vapaudentie 28-30, 4. kerros.

Rkl Rinta-Koskela Ky kello 13.00
Oili Maarit Pollari-Tikkanen kello 13.30
Harri Tapani Rinne kello 13.45
Juha Martti Altti kello 14.00

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat.

1. Annetaan selvitys konkurssipesän tilasta ja suoritetuista toimista.
2. Päätetään omaisuuden realisoinnista ja jo tehtyjen toimien hyväksymisestä.
3. Päätetään erityistilintarkastuksen suorittamisesta.
4. Päätetään takaisinsaantikanteiden nostamisesta.
5. Päätetään pesänhoitajan palkkiosta ja palkkion maksamisen perusteista.
6. Käsitellään muut asiat.
Juha Martti Altin kokouksessa päätetään lisäksi
7. Konkurssin jatkamisesta tai raukeamisesta.

Seinäjoella 13. helmikuuta 2014

Lauri Leppänen
asianajaja, Seinäjoki
pesänhoitaja
(06) 4147 303