Konkurssivalvonta

Valvontapäivä 19.04.2016

Jakoluetteloehdotuksen määräpäivä 19.06.2016

Tuomioistuin ja asianumero: Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus, diaari K 13/3461

Konkurssin alkaminen 26.04.2013 kello 14.00

Velallinen ei ole ollut yrityksen saneerausmenettelyssä.

Velallinen: Novarent Oy
Kotipaikka Vantaa, Y-tunnus 1808326-2

Julkisselvittäjä, (pesänhoitaja): AA Lauri Leppänen
Takalan Asianajotoimisto Jukka Leppänen Oy
Vapaudentie 28-30, 60100 Seinäjoki, puh. (06) 414 7303, faksi (06) 414 4798

Velkojan on jako-osuutta saadakseen valvottava konkurssisaatavansa toimittamalla valvontakirjelmä julkisselvittäjälle (pesänhoitajalle) viimeistään valvontapäivänä.

Valvontapäivän jälkeen velkoja saa ilmoittaa saatavansa vain jälkivalvontana, josta peritään maksu niin kuin konkurssilain (120/2004) 12 luvun 16 §:ssä säädetään.

Saatavien riitauttamisen määräaika on yksi kuukausi jakoluetteloehdotuksen valmistumispäivästä.

Ohje valvontakirjelmän laatimiseksi.