Konkurssivalvonta

Valvontapäivä 27.05.2011

Jakoluetteloehdotuksen määräpäivä 27.07.2011

Tuomioistuin ja asianumero: Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus, K 10/6170

Konkurssin alkaminen 04.10.2010 kello 11.00

Velallinen: Nelimarkan Monitoimi NMT Oy
kotipaikka Ilmajoki, Y-tunnus 0721975-0

Pesänhoitaja: AA Suvi Hakola
Takalan Asianajotoimisto Jukka Leppänen Oy
Vapaudentie 28-30, 60100 Seinäjoki, puh. (06) 414 7303, faksi (06) 414 4798

Velkojan on jako-osuutta saadakseen valvottava konkurssisaatavansa toimittamalla valvontakirjelmä pesänhoitajalle viimeistään valvontapäivänä.

Valvontapäivän jälkeen velkoja saa ilmoittaa saatavansa vain jälkivalvontana, josta peritään maksu niin kuin konkurssilain (120/2004) 12 luvun 16 §:ssä säädetään.

Saatavien riitauttamisen määräaika on yksi kuukausi jakoluetteloehdotuksen valmistumispäivästä.

Ohje valvontakirjelmän laatimiseksi.

Velkojainkokous

Virallisessa lehdessä julkaistu kutsu

Ilmajoelta olevan Nelimarkan Monitoimi NMT Oy:n (Y-tunnus 0721975-0) velkojat ja velallisen edustaja kutsutaan konkurssipesän velkojainkokoukseen, joka pidetään tiistaina 15. päivänä maaliskuuta 2011 kello 13.00 Takalan Asianajotoimisto Jukka Leppänen Oy:n toimitiloissa Seinäjoella osoitteessa Vapaudentie 28-30, 4. kerros.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat.

1. Annetaan selvitys konkurssipesän tilasta ja suoritetuista toimista.
2. Päätetään omaisuuden realisoinnista ja jo tehtyjen toimien hyväksymisestä.
3. Päätetään erityistilintarkastuksen suorittamisesta.
4. Päätetään takaisinsaantikanteiden ja muiden kanteiden nostamisesta.
5. Päätetään pesänhoitajan palkkiosta ja palkkion maksamisen perusteista.
6. Päätetään konkurssin jatkosta.
7. Käsitellään muut asiat.

Seinäjoella 14. helmikuuta 2011

Suvi Hakola
asianajaja, Laihia
pesänhoitaja
puh. (06) 414 7303
info (at) aatsto-takala.fi