Velkojainkokous

Virallisessa lehdessä julkaistu kutsu

Kuortaneelta olevan Monirakennus Kontola & Honkola Oy:n (Y-tunnus 1610133-2) velkojat ja velallisen edustajat kutsutaan konkurssipesän velkojainkokoukseen, joka pidetään tiistaina 17. marraskuuta 2009 kello 13.00 Takalan Asianajotoimisto Jukka Leppänen Oy:n toimitiloissa Seinäjoella osoitteessa Vapaudentie 28-30, 4. krs.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat.

1. Annetaan selvitys konkurssipesän tilasta ja suoritetuista toimista.

2. Päätetään konkurssipesään kuuluvan omaisuuden realisoinnista ja jo tehtyjen toimien hyväksymisestä.

3. Päätetään erityistilintarkastuksen suorittamisesta.

4. Päätetään takaisinsaantikanteista ja oikeudenkäynneistä.

5. Päätetään pesänhoitajan palkkiosta ja palkkion maksamisen perusteista.

6. Käsitellään muut asiat.

Velkojalle, jonka saatava on alle 3 000 euroa, toimitetaan valvontapäivän jälkeen kutsu velkojainkokoukseen tai pyyntö kannan ilmoittamiseen vain, jos velkoja on etukäteen ilmoittanut pesänhoitajalle osallistuvansa päätöksentekoon.

Seinäjoella 26. lokakuuta 2009

Lauri Leppänen
asianajaja, Seinäjoki

Konkurssivalvonta

Valvontapäivä 21.12.2009

Jakoluetteloehdotuksen määräpäivä 21.02.2010

Tuomioistuin ja asianumero: Vaasan käräjäoikeus K 08/3424
Asia siirretty Seinäjoen käräjäoikeuteen 26.08.2009.
Konkurssin alkaminen 26.08.2009 kello 14.00

Velallinen: Monirakennus Kontola & Honkola Oy
kotipaikka Kuortane, Y-tunnus 1610133-2

Pesänhoitaja: AA Lauri Leppänen
Takalan Asianajotoimisto Jukka Leppänen Oy
Vapaudentie 28-30, 60100 Seinäjoki, puh. (06) 414 7303, faksi (06) 414 4798

Velkojan on jako-osuutta saadakseen valvottava konkurssisaatavansa toimittamalla valvontakirjelmä pesänhoitajalle viimeistään valvontapäivänä.

Valvontapäivän jälkeen velkoja saa ilmoittaa saatavansa vain jälkivalvontana, josta peritään maksu niin kuin konkurssilain (120/2004) 12 luvun 16 §:ssä säädetään.

Saatavien riitauttamisen määräaika on yksi kuukausi jakoluetteloehdotuksen valmistumispäivästä.

Yrityssaneerausmenettely alkanut 06.02.2009 ja lakannut 26.08.2009.

Ohje valvontakirjelmän laatimiseksi.