Konkurssivalvonta

Valvontapäivä 15.03.2013

Jakoluetteloehdotuksen määräpäivä 15.05.2013

Tuomioistuin ja asianumero: Asetettu Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa, diaari K 12/8766

Konkurssin alkaminen 11.09.2012 kello 14.00

Velallinen ei ole ollut yrityksen saneerausmenettelyssä.

Velallinen: Milston Oy
Kotipaikka Kauhava, Y-tunnus 2107525-5

Pesänhoitaja: AA Lauri Leppänen
Takalan Asianajotoimisto Jukka Leppänen Oy
Vapaudentie 28-30, 60100 Seinäjoki, puh. (06) 414 7303, faksi (06) 414 4798

Velkojan on jako-osuutta saadakseen valvottava konkurssisaatavansa toimittamalla valvontakirjelmä pesänhoitajalle viimeistään valvontapäivänä.

Valvontapäivän jälkeen velkoja saa ilmoittaa saatavansa vain jälkivalvontana, josta peritään maksu niin kuin konkurssilain (120/2004) 12 luvun 16 §:ssä säädetään.

Saatavien riitauttamisen määräaika on yksi kuukausi jakoluetteloehdotuksen valmistumispäivästä.

Ohje valvontakirjelmän laatimiseksi.

Velkojainkokous

Virallisessa lehdessä julkaistu kutsu

Kauhavalta olevan Milston Oy:n (Y-tunnus 2107525-5) velkojat ja velallisen edustajat kutsutaan konkurssipesän velkojainkokoukseen, joka pidetään perjantaina 14. päivänä joulukuuta 2012 kello 13.00 Takalan Asianajotoimisto Jukka Leppänen Oy:n toimitiloissa Seinäjoella osoitteessa Vapaudentie 28-30, 4. kerros.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat.

1. Annetaan selvitys konkurssipesän tilasta ja suoritetuista toimista.
2. Päätetään omaisuuden realisoinnista ja jo tehtyjen toimien hyväksymisestä.
3. Päätetään erityistilintarkastuksen suorittamisesta.
4. Päätetään takaisinsaantikanteiden nostamisesta.
5. Päätetään pesänhoitajan palkkiosta ja palkkion maksamisen perusteista.
6. Käsitellään muut asiat.

Lauri Leppänen
asianajaja, Seinäjoki
pesänhoitaja
(06) 414 7303