Konkurssivalvonta

Valvontapäivä 27.10.2012

Jakoluetteloehdotuksen määräpäivä 26.12.2012

Tuomioistuin ja asianumero: Asetettu Pohjanmaan käräjäoikeudessa, diaari K 12/2860, siirretty Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuteen, diaari K 12/250

Konkurssin alkaminen 21.06.2012 kello 10.40

Velallinen ei ole ollut yrityksen saneerausmenettelyssä.

Velallinen: Mefak Oy (ent. Mefak Holding Oy)
Kotipaikka Kurikka, Y-tunnus 2201297-7

Pesänhoitaja: AA Lauri Leppänen
Takalan Asianajotoimisto Jukka Leppänen Oy
Vapaudentie 28-30, 60100 Seinäjoki, puh. (06) 414 7303, faksi (06) 414 4798

Velkojan on jako-osuutta saadakseen valvottava konkurssisaatavansa toimittamalla valvontakirjelmä pesänhoitajalle viimeistään valvontapäivänä.

Valvontapäivän jälkeen velkoja saa ilmoittaa saatavansa vain jälkivalvontana, josta peritään maksu niin kuin konkurssilain (120/2004) 12 luvun 16 §:ssä säädetään.

Saatavien riitauttamisen määräaika on yksi kuukausi jakoluetteloehdotuksen valmistumispäivästä.

Ohje valvontakirjelmän laatimiseksi.

Velkojainkokous

Virallisessa lehdessä julkaistu kutsu

Kurikasta olevan Mefak Oy:n (Y-tunnus 2201297-7) velkojat ja velallisen edustajat kutsutaan konkurssipesän velkojainkokoukseen, joka pidetään perjantaina 21. päivänä syyskuuta 2012 kello 13.00 Takalan Asianajotoimisto Jukka Leppänen Oy:n toimitiloissa Seinäjoella osoitteessa Vapaudentie 28-30, 4. kerros.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat.

1. Annetaan selvitys konkurssipesän tilasta ja suoritetuista toimista.
2. Päätetään omaisuuden realisoinnista ja jo tehtyjen toimien hyväksymisestä.
3. Päätetään erityistilintarkastuksen suorittamisesta.
4. Päätetään takaisinsaantikanteiden nostamisesta.
5. Päätetään pesänhoitajan palkkiosta ja palkkion maksamisen perusteista.
6. Käsitellään muut asiat.

Seinäjoella 24. elokuuta 2012

Lauri Leppänen
asianajaja, Seinäjoki
pesänhoitaja
(06) 414 7303