Konkurssivalvonta

Valvontapäivä 25.09.2018

Jakoluetteloehdotuksen määräpäivä 25.11.2018

Tuomioistuin ja asianumero: Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus, K 13/8262

Konkurssin alkaminen 04.08.2014 kello 11.00

Julkisselvityksen alkaminen 10.12.2014

Velallinen: M. Komsi Oy
(Velallisen nimi on muutettu konkurssin alkaessa
vireillä olleen muutoksen johdosta, ilman
konkurssipesän tietoa, kaupparekisteriin
konkurssiin asettamisen jälkeen 08.08.2014
Palloka Oy:ksi.)

Kotipaikka: Karijoki, Y-tunnus 2215040-5

Pesänhoitaja: AA Lauri Leppänen
Takalan Asianajotoimisto Jukka Leppänen Oy
Vapaudentie 28-30, 60100 Seinäjoki, puh. (06) 414 7303, faksi (06) 414 4798

Velkojan on jako-osuutta saadakseen valvottava konkurssisaatavansa toimittamalla valvontakirjelmä pesänhoitajalle viimeistään valvontapäivänä.

Valvontapäivän jälkeen velkoja saa ilmoittaa saatavansa vain jälkivalvontana, josta peritään maksu niin kuin konkurssilain (120/2004) 12 luvun 16 §:ssä säädetään.

Saatavien riitauttamisen määräaika on yksi kuukausi jakoluetteloehdotuksen valmistumispäivästä.

Ohje valvontakirjelmän laatimiseksi.