Konkurssivalvonta

Valvontapäivä 15.12.2014

Jakoluetteloehdotuksen määräpäivä 15.02.2015

Tuomioistuin ja asianumero: Asetettu Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa, diaari K 14/7380

Konkurssin alkaminen 04.08.2014 kello 10.30

Velallinen ei ole ollut yrityksen saneerausmenettelyssä.

Velallinen: LVI – PRIME OY
Kotipaikka Seinäjoki, Y-tunnus 2301405-0

Pesänhoitaja: AA Lauri Leppänen
Takalan Asianajotoimisto Jukka Leppänen Oy
Vapaudentie 28-30, 60100 Seinäjoki, puh. (06) 414 7303, faksi (06) 414 4798

Velkojan on jako-osuutta saadakseen valvottava konkurssisaatavansa toimittamalla valvontakirjelmä pesänhoitajalle viimeistään valvontapäivänä.

Valvontapäivän jälkeen velkoja saa ilmoittaa saatavansa vain jälkivalvontana, josta peritään maksu niin kuin konkurssilain (120/2004) 12 luvun 16 §:ssä säädetään.

Saatavien riitauttamisen määräaika on yksi kuukausi jakoluetteloehdotuksen valmistumispäivästä.

Ohje valvontakirjelmän laatimiseksi.

Velkojainkokous

Virallisessa lehdessä julkaistu kutsu

Seinäjoelta olevan LVI – PRIME OY:n (Y-tunnus 2301405-0) velkojat ja velallisen edustajat kutsutaan konkurssipesän velkojainkokoukseen, joka pidetään torstaina 06. päivänä marraskuuta 2014 kello 13.00 Takalan Asianajotoimisto Jukka Leppänen Oy:n toimitiloissa Seinäjoella osoitteessa Vapaudentie 28-30, 4. kerros.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat.

1. Annetaan selvitys konkurssipesän tilasta ja suoritetuista toimista.
2. Päätetään omaisuuden realisoinnista ja jo tehtyjen toimien hyväksymisestä.
3. Päätetään erityistilintarkastuksen suorittamisesta.
4. Päätetään takaisinsaantikanteiden nostamisesta.
5. Päätetään pesänhoitajan palkkiosta ja palkkion maksamisen perusteista.
6. Käsitellään muut asiat.

Seinäjoella 15. lokakuuta 2014

Lauri Leppänen
asianajaja, Seinäjoki
pesänhoitaja
(06) 4147 303