Velkojainkokous

Virallisessa lehdessä julkaistu kutsu

Alajärveltä olevan Lemape Oy:n (Y-tunnus 2314445-3) velkojat ja velallisen edustajat kutsutaan konkurssipesän velkojainkokoukseen, joka pidetään perjantaina 06. päivänä syyskuuta 2013 kello 13.00 Takalan Asianajotoimisto Jukka Leppänen Oy:n toimitiloissa Seinäjoella osoitteessa Vapaudentie 28-30, 4. kerros.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat.

1. Annetaan selvitys konkurssipesän tilasta ja suoritetuista toimista.
2. Päätetään omaisuuden realisoinnista ja jo tehtyjen toimien hyväksymisestä.
3. Päätetään erityistilintarkastuksen suorittamisesta.
4. Päätetään takaisinsaantikanteiden nostamisesta.
5. Päätetään pesänhoitajan palkkiosta ja palkkion maksamisen perusteista.
6. Päätetään konkurssin jatkamisesta tai raukeamisesta.
7. Käsitellään muut asiat.

Seinäjoella 05. elokuuta 2013

Lauri Leppänen
asianajaja, Seinäjoki
pesänhoitaja
(06) 414 7303