Konkurssivalvonta

Valvontapäivä 14.08.2018

Jakoluetteloehdotuksen määräpäivä 14.10.2018

Tuomioistuin ja asianumero: Pohjanmaan käräjäoikeus, K 17/9083
Lisäys 25.06.2018: siirretty Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuteen 23.11.2017
Diaari K 17/12935

Konkurssin alkaminen 07.11.2017 kello 11.00

Velallinen: Lasercle Oy
Lisäys 25.06.2018: Toiminimi ajalla 18.08.2010-15.01.2016 Best LattiaService Oy

Kotipaikka: Teuva, Y-tunnus 2346646-0

Pesänhoitaja: AA Lauri Leppänen
Takalan Asianajotoimisto Jukka Leppänen Oy
Vapaudentie 28-30, 60100 Seinäjoki, puh. (06) 414 7303, faksi (06) 414 4798

Velkojan on jako-osuutta saadakseen valvottava konkurssisaatavansa toimittamalla valvontakirjelmä pesänhoitajalle viimeistään valvontapäivänä.

Valvontapäivän jälkeen velkoja saa ilmoittaa saatavansa vain jälkivalvontana, josta peritään maksu niin kuin konkurssilain (120/2004) 12 luvun 16 §:ssä säädetään.

Saatavien riitauttamisen määräaika on yksi kuukausi jakoluetteloehdotuksen valmistumispäivästä.

Velallinen on ollut yrityksen saneerausmenettelyssä. Saneerausmenettely on aloitettu
14.08.2017. Saneerausmenettely on määrätty lakkaamaan 07.11.2017.

Ohje valvontakirjelmän laatimiseksi.