Konkurssivalvonta

Valvontapäivä 04.03.2010

Jakoluetteloehdotuksen määräpäivä 04.05.2010

Tuomioistuin ja asianumero: Kauhavan käräjäoikeus K 09/1313

Konkurssin alkaminen 25.08.2009 kello 14.00

Velallinen: Kuljetusliike Tero Hautala Oy
kotipaikka Kauhava, Y-tunnus 2068914-0

Pesänhoitaja: AA Lauri Leppänen
Takalan Asianajotoimisto Jukka Leppänen Oy
Vapaudentie 28-30, 60100 Seinäjoki, puh. (06) 414 7303, faksi (06) 414 4798

Velkojan on jako-osuutta saadakseen valvottava konkurssisaatavansa toimittamalla valvontakirjelmä pesänhoitajalle viimeistään valvontapäivänä.

Valvontapäivän jälkeen velkoja saa ilmoittaa saatavansa vain jälkivalvontana, josta peritään maksu niin kuin konkurssilain (120/2004) 12 luvun 16 §:ssä säädetään.

Saatavien riitauttamisen määräaika on yksi kuukausi jakoluetteloehdotuksen valmistumispäivästä.

Ohje valvontakirjelmän laatimiseksi.