Velkojainkokous

Kutsu velkojainkokoukseen

Laihialta olevan Katais Grönsaker Ab:n (Y-tunnus 1459236-9) velkojat ja velallisen
edustaja kutsutaan konkurssipesän velkojainkokoukseen, joka pidetään torstaina 28.
päivänä maaliskuuta 2019 kello 11.00 Takalan Asianajotoimisto Jukka Leppänen Oy:n
toimitiloissa Seinäjoella osoitteessa Vapaudentie 28-30, 4. kerros.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Annetaan selvitys konkurssipesän tilasta ja suoritetuista toimista.
2. Päätetään omaisuuden realisoinnista ja jo tehtyjen toimien hyväksymisestä.
3. Päätetään erityistilintarkastuksen suorittamisesta.
4. Päätetään takaisinsaantikanteiden nostamisesta.
5. Päätetään pesänhoitajan palkkiosta ja palkkion maksamisen perusteista.
6. Käsitellään muut asiat.

Saatavan valvominen tapahtuu kirjallisesti, eikä edellytä kokoukseen osallistumista.
Valvontapäivän määräämisestä ilmoitetaan tiedossa olevalle velkojalle erillisellä valvontailmoituksella.

Seinäjoella 13. maaliskuuta 2019

Lauri Leppänen
asianajaja, Seinäjoki
pesänhoitaja
(06) 414 7303

Konkurssivalvonta

Valvontapäivä 13.05.2019

Jakoluetteloehdotuksen määräpäivä 13.07.2019

Tuomioistuin ja asianumero: Pohjanmaan käräjäoikeus, K 18/9012

Konkurssin alkaminen 13.11.2018 kello 09.00

Velallinen: Katais Grönsaker Ab

Rinnakkaistoiminimet:

Katain Vihannes Oy
Katai’s Vegetables Ltd

Kotipaikka: Laihia, Y-tunnus 1459236-9

Pesänhoitaja: AA Lauri Leppänen
Takalan Asianajotoimisto Jukka Leppänen Oy
Vapaudentie 28-30, 60100 Seinäjoki, puh. (06) 414 7303, faksi (06) 414 4798

Velkojan on jako-osuutta saadakseen valvottava konkurssisaatavansa toimittamalla valvontakirjelmä pesänhoitajalle viimeistään valvontapäivänä.
Valvontapäivän jälkeen velkoja saa ilmoittaa saatavansa vain jälkivalvontana, josta peritään maksu niin kuin konkurssilain (120/2004) 12 luvun 16 §:ssä säädetään.

Saatavien riitauttamisen määräaika on yksi kuukausi jakoluetteloehdotuksen valmistumispäivästä.

Velallinen ei ole ollut yrityksen saneerausmenettelyssä.

Ohje valvontakirjelmän laatimiseksi.