Konkurssivalvonta

Valvontapäivä 15.12.2017

Jakoluetteloehdotuksen määräpäivä 15.02.2018

Tuomioistuin ja asianumero: Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus, diaari K 16/946

Konkurssin alkaminen 30.06.2017 kello 10.00

Velallinen ei ole ollut yrityksen saneerausmenettelyssä.

Velallinen: Kari Erkki Uolevi Jaakkola
Auto- ja kolarikorjaukset Kari Jaakkola –niminen toiminimi
Kotipaikka: Ilmajoki, Y-tunnus 1715024-0

Pesänhoitaja: AA Suvi Hakola
Takalan Asianajotoimisto Jukka Leppänen Oy
Vapaudentie 28-30, 60100 Seinäjoki, puh. (06) 414 7303, faksi (06) 414 4798

Velkojan on jako-osuutta saadakseen valvottava konkurssisaatavansa toimittamalla valvontakirjelmä pesänhoitajalle viimeistään valvontapäivänä.

Valvontapäivän jälkeen velkoja saa ilmoittaa saatavansa vain jälkivalvontana, josta peritään maksu niin kuin konkurssilain (120/2004) 12 luvun 16 §:ssä säädetään.

Saatavien riitauttamisen määräaika on yksi kuukausi jakoluetteloehdotuksen valmistumispäivästä.

Ohje valvontakirjelmän laatimiseksi.

Velkojainkokous

Kutsu velkojainkokoukseen

Ilmajoelta olevan Auto- ja kolarikorjaukset Kari Jaakkola –nimisen toiminimen (Y-tunnus 1715024-0) haltijan Kari Erkki Uolevi Jaakkolan (200661-) velkojat ja velallinen kutsutaan konkurssipesän velkojainkokoukseen, joka pidetään perjantaina 22. päivänä helmikuuta 2019 kello 13.00 Takalan Asianajotoimisto Jukka Leppänen Oy:n toimitiloissa Seinäjoella osoitteessa Vapaudentie 28-30, 4. kerros.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. selvitys konkurssipesän tilasta ja suoritetuista toimista
2. pesänhoitajan palkkio
3. konkurssipesän lopputilitys
4. päätös jako-osuuksista
5. konkurssipesän lopettamistoimet.

Totean, että velkojan ei tarvitse olla paikalla saadakseen jako-osuuden valvontojen perusteella vahvistetun jakoluettelon mukaisesti

Seinäjoella 17. tammikuuta 2019

Suvi Hakola

asianajaja, Laihia

pesänhoitaja

(06) 414 7303