Konkurssivalvonta

Valvontapäivä 23.03.2017

Jakoluetteloehdotuksen määräpäivä 23.05.2017

Tuomioistuin ja asianumero: Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus, diaari K 16/9305

Konkurssin alkaminen 04.11.2016 kello 11.00

Velallinen: Juha-Pekka Hemminki, Hemminki Juha-Pekka -niminen toiminimi
Kotipaikka: Lapua, Y-tunnus 1751559-6, 260581-

Pesänhoitaja: AA Suvi Hakola
Takalan Asianajotoimisto Jukka Leppänen Oy
Vapaudentie 28-30, 60100 Seinäjoki, puh. (06) 414 7303, faksi (06) 414 4798

Velkojan on jako-osuutta saadakseen valvottava konkurssisaatavansa toimittamalla valvontakirjelmä pesänhoitajalle viimeistään valvontapäivänä.

Valvontapäivän jälkeen velkoja saa ilmoittaa saatavansa vain jälkivalvontana, josta peritään maksu niin kuin konkurssilain (120/2004) 12 luvun 16 §:ssä säädetään.

Saatavien riitauttamisen määräaika on yksi kuukausi jakoluetteloehdotuksen valmistumispäivästä.

Ohje valvontakirjelmän laatimiseksi.

Velkojainkokous

Virallisessa lehdessä julkaistu kutsu

Lapualta olevan Hemminki Juha-Pekka –nimisen toiminimen (Y-tunnus 1751559-6) haltijan Juha-Pekka Hemmingin (260581-) velkojat ja velallinen kutsutaan konkurssipesän velkojainkokoukseen, joka pidetään torstaina 23. päivänä helmikuuta 2017 kello 13.00 Takalan Asianajotoimisto Jukka Leppänen Oy:n toimitiloissa Seinäjoella osoitteessa Vapaudentie 28-30, 4. kerros.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Annetaan selvitys konkurssipesän tilasta ja suoritetuista toimista.

2. Päätetään omaisuuden realisoinnista ja jo tehtyjen toimien hyväksymisestä.

3. Päätetään erityistilintarkastuksen suorittamisesta.

4. Päätetään takaisinsaantikanteiden nostamisesta.

5. Päätetään pesänhoitajan palkkiosta ja palkkion maksamisen perusteista.

6. Käsitellään muut asiat.

Saatavan valvominen tapahtuu kirjallisesti, eikä edellytä kokoukseen osallistumista. Valvontapäivän määräämisestä ilmoitetaan tiedossa olevalle velkojalle erillisellä valvontailmoituksella.

Seinäjoella 23. tammikuuta 2017

Suvi Hakola

asianajaja, Laihia

pesänhoitaja

(06) 414 7303