Konkurssivalvonta

Valvontapäivä 16.03.2012

Jakoluetteloehdotuksen määräpäivä 16.05.2012

Tuomioistuin ja asianumero: Asetettu Pohjanmaan käräjäoikeudessa, diaari K 11/7912, siirretty Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuteen, diaari K 11/6939

Konkurssin alkaminen 08.11.2011 kello 09.30

Velallinen on ollut yrityksen saneerausmenettelyssä. Saneerausmenettely on alkanut 30.03.2011 ja menettely on lakannut 08.11.2011.

Velallinen: Jari Saarimäki, Saarimäki Jari -niminen toiminimi
kotipaikka Seinäjoki, Y-tunnus 1425968-9

Pesänhoitaja: AA Lauri Leppänen
Takalan Asianajotoimisto Jukka Leppänen Oy
Vapaudentie 28-30, 60100 Seinäjoki, puh. (06) 414 7303, faksi (06) 414 4798

Velkojan on jako-osuutta saadakseen valvottava konkurssisaatavansa toimittamalla valvontakirjelmä pesänhoitajalle viimeistään valvontapäivänä.

Valvontapäivän jälkeen velkoja saa ilmoittaa saatavansa vain jälkivalvontana, josta peritään maksu niin kuin konkurssilain (120/2004) 12 luvun 16 §:ssä säädetään.

Saatavien riitauttamisen määräaika on yksi kuukausi jakoluetteloehdotuksen valmistumispäivästä.

Ohje valvontakirjelmän laatimiseksi.

Velkojainkokous

Virallisessa lehdessä julkaistu kutsu

Seinäjoelta olevan Jari Saarimäen (230463-) / Saarimäki Jari -nimisen toiminimen (Y-tunnus 1425968-9) ja Soinista olevan Soinin Kaluste Oy:n (Y-tunnus 2008715-8) velkojat ja velallisen edustajat kutsutaan konkurssipesien velkojainkokouksiin, jotka pidetään Takalan Asianajotoimisto Jukka Leppänen Oy:n toimitiloissa Seinäjoella osoitteessa Vapaudentie 28-30, 4. kerros, seuraavasti:

– Saarimäki Jari keskiviikkona 08. helmikuuta 2012 kello 13.00
– Soinin Kaluste Oy torstaina 09. helmikuuta 2012 kello 13.00

Kokouksissa käsitellään seuraavat asiat.

1. Annetaan selvitys konkurssipesän tilasta ja suoritetuista toimista.
2. Päätetään omaisuuden realisoinnista ja jo tehtyjen toimien hyväksymisestä.
3. Päätetään erityistilintarkastuksen suorittamisesta.
4. Päätetään takaisinsaantikanteiden nostamisesta.
5. Päätetään pesänhoitajan palkkiosta ja palkkion maksamisen perusteista.
6. Käsitellään muut asiat.

Seinäjoella 16. tammikuuta 2012

Lauri Leppänen
asianajaja, Seinäjoki
pesänhoitaja
(06) 414 7303