Konkurssivalvonta

Valvontapäivä 23.04.2010

Jakoluetteloehdotuksen määräpäivä 23.06.2010

Tuomioistuin ja asianumero: Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus K 09/4349

Konkurssin alkaminen 12.11.2009 kello 13.00

Velallinen: Jahaa Invest Oy
kotipaikka Seinäjoki, Y-tunnus 2076686-3

Pesänhoitaja: AA Jukka Leppänen
Takalan Asianajotoimisto Jukka Leppänen Oy
Vapaudentie 28-30, 60100 Seinäjoki, puh. (06) 414 7303, faksi (06) 414 4798

Velkojan on jako-osuutta saadakseen valvottava konkurssisaatavansa toimittamalla valvontakirjelmä pesänhoitajalle viimeistään valvontapäivänä.

Valvontapäivän jälkeen velkoja saa ilmoittaa saatavansa vain jälkivalvontana, josta peritään maksu niin kuin konkurssilain (120/2004) 12 luvun 16 §:ssä säädetään.

Saatavien riitauttamisen määräaika on yksi kuukausi jakoluetteloehdotuksen valmistumispäivästä.

Ohje valvontakirjelmän laatimiseksi.

Velkojainkokous

Virallisessa lehdessä julkaistu kutsu

Seinäjoelta olevan Jahaa Invest Oy:n (2076686-3) velkojat ja velallisen edustaja kutsutaan konkurssipesän velkojainkokoukseen, joka pidetään torstaina 11. helmikuuta 2010 kello 13.00 Takalan Asianajotoimisto Jukka Leppänen Oy:n toimitiloissa Seinäjoella osoitteessa Vapaudentie 28-30, 4. kerros.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat.

1. Annetaan selvitys konkurssipesän tilasta ja suoritetuista toimista.

2. Päätetään konkurssipesään kuuluvan omaisuuden realisoinnista ja jo tehtyjen toimien hyväksymisestä.

3. Päätetään erityistilintarkastuksen suorittamisesta.

4. Päätetään takaisinsaantikanteiden nostamisesta.

5. Päätetään pesänhoitajan palkkiosta ja palkkion maksamisen perusteista.

6. Päätetään konkurssin jatkosta.

7. Käsitellään muut asiat.

Velkojalle, jonka saatava on alle 3 000 euroa, toimitetaan valvontapäivän jälkeen kutsu velkojainkokoukseen tai pyyntö kannan ilmoittamiseen vain, jos velkoja on etukäteen ilmoittanut pesänhoitajalle osallistuvansa päätöksentekoon.

Seinäjoella 20. tammikuuta 2010

Jukka Leppänen
asianajaja, Seinäjoki