Konkurssivalvonta

Valvontapäivä 28.05.2014

Jakoluetteloehdotuksen määräpäivä 28.07.2014

Tuomioistuin ja asianumero: Asetettu Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa, diaari K 12/9535

Konkurssin alkaminen 10.10.2013 kello 09.00

Velallinen ei ole ollut yrityksen saneerausmenettelyssä.

Velallinen: Harri Tapani Rinne, Laiteasennus H. Rinne -niminen toiminimi
Kotipaikka Ilmajoki, Y-tunnus 1658374-9

Pesänhoitaja: AA Lauri Leppänen
Takalan Asianajotoimisto Jukka Leppänen Oy
Vapaudentie 28-30, 60100 Seinäjoki, puh. (06) 414 7303, faksi (06) 414 4798

Velkojan on jako-osuutta saadakseen valvottava konkurssisaatavansa toimittamalla valvontakirjelmä pesänhoitajalle viimeistään valvontapäivänä.

Valvontapäivän jälkeen velkoja saa ilmoittaa saatavansa vain jälkivalvontana, josta peritään maksu niin kuin konkurssilain (120/2004) 12 luvun 16 §:ssä säädetään.

Saatavien riitauttamisen määräaika on yksi kuukausi jakoluetteloehdotuksen valmistumispäivästä.

Ohje valvontakirjelmän laatimiseksi.