Konkurssivalvonta

Valvontapäivä 13.01.2012

Jakoluetteloehdotuksen määräpäivä 13.03.2012

Tuomioistuin ja asianumero: Pohjanmaan käräjäoikeus, K 11/3261

Konkurssin alkaminen 10.06.2011 kello 09.00

Velallinen: Harri Juhani Viirumäki, T:mi Viirutimpuri
kotipaikka Vähäkyrö, Y-tunnus 1533282-5, 221069-

Pesänhoitaja: AA Suvi Hakola
Takalan Asianajotoimisto Jukka Leppänen Oy
Vapaudentie 28-30, 60100 Seinäjoki, puh. (06) 414 7303, faksi (06) 414 4798

Velkojan on jako-osuutta saadakseen valvottava konkurssisaatavansa toimittamalla valvontakirjelmä pesänhoitajalle viimeistään valvontapäivänä.

Valvontapäivän jälkeen velkoja saa ilmoittaa saatavansa vain jälkivalvontana, josta peritään maksu niin kuin konkurssilain (120/2004) 12 luvun 16 §:ssä säädetään.

Saatavien riitauttamisen määräaika on yksi kuukausi jakoluetteloehdotuksen valmistumispäivästä.

Ohje valvontakirjelmän laatimiseksi.

Velkojainkokous

Virallisessa lehdessä julkaistu kutsu

Vähäkyröstä olevan Harri Juhani Viirumäen (syntynyt 22.10.1969), T:mi Viirutimpuri -nimisen toiminimen (Y-tunnus 1533282-5) velkojat ja velallinen kutsutaan konkurssipesän velkojainkokoukseen, joka pidetään perjantaina 9. päivänä joulukuuta 2011 kello 13.00 Takalan Asianajotoimisto Jukka Leppänen Oy:n toimitiloissa Seinäjoella osoitteessa Vapaudentie 28-30, 4. kerros.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat.

1. Annetaan selvitys konkurssipesän tilasta ja suoritetuista toimista.
2. Päätetään omaisuuden realisoinnista ja jo tehtyjen toimien hyväksymisestä.
3. Päätetään erityistilintarkastuksen suorittamisesta.
4. Päätetään takaisinsaantikanteiden nostamisesta.
5. Päätetään pesänhoitajan palkkiosta ja palkkion maksamisen perusteista.
6. Käsitellään muut asiat.

Seinäjoella 14. marraskuuta 2011

Suvi Hakola
asianajaja, Laihia
pesänhoitaja
puh. (06) 414 7303
info (at) aatsto-takala.fi