Konkurssivalvonta

Valvontapäivä 07.11.2012

Jakoluetteloehdotuksen määräpäivä 07.01.2013

Tuomioistuin ja asianumero: Asetettu Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa, diaari K 11/7062

Konkurssin alkaminen 09.02.2012 kello 10.00

Velallinen ei ole ollut yrityksen saneerausmenettelyssä.

Velallinen: Elansse Ky
Kotipaikka Kauhajoki, Y-tunnus 1895042-6

Pesänhoitaja: AA Lauri Leppänen
Takalan Asianajotoimisto Jukka Leppänen Oy
Vapaudentie 28-30, 60100 Seinäjoki, puh. (06) 414 7303, faksi (06) 414 4798

Velkojan on jako-osuutta saadakseen valvottava konkurssisaatavansa toimittamalla valvontakirjelmä pesänhoitajalle viimeistään valvontapäivänä.

Valvontapäivän jälkeen velkoja saa ilmoittaa saatavansa vain jälkivalvontana, josta peritään maksu niin kuin konkurssilain (120/2004) 12 luvun 16 §:ssä säädetään.

Saatavien riitauttamisen määräaika on yksi kuukausi jakoluetteloehdotuksen valmistumispäivästä.

Ohje valvontakirjelmän laatimiseksi.

Velkojainkokous

Virallisessa lehdessä julkaistu kutsu

Kauhajoelta olevien Elansse Ky:n (Y-tunnus 1895042-6) ja Kauhajoen Pihakalusteet Oy:n (Y-tunnus 0774221-8) velkojat ja velallisen edustajat kutsutaan konkurssipesien velkojainkokouksiin, jotka pidetään perjantaina 07. päivänä syyskuuta 2012 Takalan Asianajotoimisto Jukka Leppänen Oy:n toimitiloissa Seinäjoella osoitteessa Vapaudentie 28-30, 4. kerros.

Elansse Ky kello 13.00.
Kauhajoen Pihakalusteet Oy kello 13.30.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat.

1. Annetaan selvitys konkurssipesän tilasta ja suoritetuista toimista.
2. Päätetään omaisuuden realisoinnista ja jo tehtyjen toimien hyväksymisestä.
3. Päätetään erityistilintarkastuksen suorittamisesta.
4. Päätetään takaisinsaantikanteiden nostamisesta.
5. Päätetään pesänhoitajan palkkiosta ja palkkion maksamisen perusteista.
6. Käsitellään muut asiat.

Seinäjoella 23. heinäkuuta 2012

Lauri Leppänen
asianajaja, Seinäjoki
pesänhoitaja
Puh. (06) 414 7303, info@aatsto-takala.fi