kirjeperintä | oikeudellinen perintä | ulosottoperintä | konkurssiperintä

Yritystoimintaan liittyvien saatavien periminen

Tavallisesti perintä aloitetaan siten, että velallista lähestytään perintäkirjein. Perintäkirjeessä velalliselta vaaditaan saatavan, kertyneiden korkojen ja viivästyskorkojen sekä perintäkulujen suoritusta.

Perintäkirjeiden osoittautuessa tuloksettomiksi, saatetaan asia haastehakemuksella käräjäoikeuteen. Jos velallinen ei riitauta velkomusta, käräjäoikeus ratkaisee asian yksipuolisella tuomiolla tai tuomiolla. Tuomio toimitetaan ulosottoviranomaiselle täytäntöönpanoa varten. Ulosottoviranomainen tilittää täytäntöönpanossa kertyneet varat velkojalle.

Perinnän onnistuessa velkoja saa suorituksen saatavalle, koroille, viivästyskoroille sekä perinnästä ja käräjäoikeuskäsittelystä velkojalle aiheutuneille kustannuksille.

Velallisen riitauttaessa velkomuksen asia käsitellään tavallisesti riita-asiana käräjäoikeudessa.

Kiireellisessä tapauksessa tai muussa tarpeellisessa tapauksessa saatavaa on mahdollista periä konkurssiuhalla. Tällöin velalliselle annetaan tiedoksi konkurssiuhkainen maksukehotus. Maksukehotuksen laiminlyönnin johdosta velallista on mahdollista hakea käräjäoikeudessa konkurssiin. Linkki: Lisätietoa konkurssista sivustolla www.aatsto-takala.fi.